Reklamacje

Kategorie produktów

Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową należy zgłaszać pisemnie na adres na adres: Wola Różaniecka 233, 23-420 Tarnogród lub drogą elektroniczną na adres: agro-stal.pphu@wp.pl