System ratalny zakupu

Kategorie produktów

Od kilku lat umożliwiamy zakup maszyn poprzez system ratalny.

Współpracujemy z wieloma bankami, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować najleprze umowy, precyzyjnie dostosowane do klienta.

Oferujemy:

– różne kwoty finasowania, nawet do 300 000 zł;
– minimum formalności (do kwot 15 000 wystarczą dane z dowodu),
– niskie oprocentowanie,
– uczciwe, atrakcyjne warunki,
– elastyczne rozłożenie raty (miesięczne, kwartalne, półrocznie lub rocznie),
– szybką decyzję kredytową.